Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

1976 r.

 1. Bylica A., Opiekun Z., Szuba J.: "Wpływ modyfikacji "Modelem 20" na strukturę i własności odlewniczych stopów Al przeznaczonych na tłoki silników spalinowych, Zeszyty Naukowe, STOP Gliwice, 1976

1982 r.

 1. Opiekun Z. Badania strukturalne odlewniczych stopów kobaltu posiadających zmienną wytrzymałość na wysokotemperaturowe pełzanie, XI Symp. Mech. Ciała Stałego, Warszawa, PAN, 1982.

1983 r.

 1. Opiekun Z., Woźniacki A.: Wpływ modyfikacji cyrkonem na strukturę. odlewniczych stopów kobaltu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.2, 1983.
 2. Opiekun Z., Woźniacki A.: Znaczenie cyrkonu i obróbki cieplnej w żarowytrzymałych odlewniczych stopach kobaltu przeznaczonych na elementy silników odrzutowych, Technologia Przepływowych Maszyn Wirnikowych, V Konf. Nauk., Techn.. Rzeszów 1983

1985 r.

 1. Opiekun Z., Woźniacki A.: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stopów kobaltu stosowanych na odlewanie części silników turbinowych. Zeszyty Nauk. Politechniki Rzeszowskiej, Z.8, 1985. (udział 60%).
 2. Opiekun Z., Analiza strukturalna i własności mechaniczne żarowytrzymałych odlewniczych stopów kobaltu, Konf. Nauk. Techn., Rzeszów 1985.

1987 r.

 1. Opiekun Z.: Influence of zirconium and heat-treatment on the structure of heat-resistant cobalt casting alloys of MAR-M509 type, Journal of Mat. Sci., 1987, (22), p. 1547-1556.
 2. Opiekun Z.: Utwardzanie wydzieleniowe odlewniczych stopów magnezu, III Symp. V Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych, Komitet Metalurgii PAN i WSP Rzeszów, Rzeszów 1987.

1988 r.

 1. Michalski J., Opiekun Z., Orłowicz W.: Metalograficzna analiza pary współpracującej wałek krzywkowy – płytka regulacyjna. Przegląd Mechaniczny, 1988, nr 4, str. 5-10, PL ISSN 0033-2259
 2. Opiekun Z.: Jakościowe badania strukturalne żarowytrzymałych stopów kobaltu z borem, VI Konf. Nauk. Techn., Rzeszów 1988.
 3. Opiekun Z.: Identyfikacja faz w żarowytrzymałych odlewniczych stopach kobaltu z cyrkonem. Przegląd Odlewnictwa, nr 2, 1988, str. 17 – 19.

1991 r.

 1. Opiekun Z.: Kinetics of secondary carbides precipitation in boron modified alloy MAR-M509 Type, Journal of Materials Science, London 4, 1991, p. 3386-3391, ISSN 0022-2461.

1992 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W.: Wykorzystanie ultradźwięków do pomiarów współczynnika sprężystości wzdłużnej w żeliwie. 21 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczyrk 1992, str. 49-54.
 2. Opiekun Z., Orłowicz W.: Diagnozowanie odlewniczych stopów kobaltu metodą ultradźwiękową. 21 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczyrk 1992, str. 55-63.
 3. Orłowicz W., Opiekun Z.: Stopy odlewnicze na silniki spalinowe. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych. Instytut Politechniczny we Lwowie, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1992, str. 105-113.
 4. Orłowicz W., Opiekun Z.: Tuleje cylindrowe na silniki spalinowe. Materiały Sympozjum. Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Systemów Pojazdów Samochodowych. Instytut Politechniczny we Lwowie, Politechnika Rzeszowska. Rzeszów 1992, str. 113-117.

1993 r.

 1. Orłowicz W., Opiekun Z.: Rola zabiegów cieplnych w kształtowaniu wartości wskaźników ultradźwiękowych. Materiały V Sympozjum Naukowego. Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Instytut Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie, Politechnika Lwowska, WSP Rzeszów. Rzeszów – Krasiczyn 1993, str. 151-160.
 2. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ultradźwiękowa kontrola struktury odlewniczych stopów kobaltu. Materiały V Sympozjum Naukowego. Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Instytut Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie, Politechnika Lwowska, WSP Rzeszów. Rzeszów – Krasiczyn 1993, str. 169-179.
 3. Orłowicz W., Opiekun Z.: Ultradźwięki w kontroli jakości odlewów obrobionych cieplnie. VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Wybrane metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. Towarzystwo Badań Nieniszczących, SIMP w Opolu, WSI Opole. Jaszowiec 1993, str. 14-20.
 4. Orłowicz W., Opiekun Z.: Zastosowanie ultradźwięków do oceny kształtów grafitu w żeliwie. VII Konferencja Naukowo – Techniczna. Przepływowe Maszyny Wirnikowe. Politechnika Rzeszowska, SIMP, WSK – PZL Rzeszów, Rzeszów 1993, str. 173-181.
 5. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ultradźwiękowe określenie jakości odlewów. VII Konferencja Naukowo – Techniczna. Pzepływowe Maszyny Wirnikowe. Politechnika Rzeszowska, SIMP, WSK – PZL Rzeszów, Rzeszów 1993, str. 163-172.
 6. Orłowicz W., Opiekun Z.: Metoda ultradźwiękowa w badaniach jakości żeliwa. III Konferencja. Metody Komputerowe w Odlewnictwie. Huta Zygmunt S.A., Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Odlewnictwa PAN Katowice, Bytom 1993. str. 26-34.
 7. Opiekun Z., Orłowicz W.: Effect on the structure zirconium and boron modified cobalt casting alloys. First International Conference on Engineering and Functional Materials. KFM '93. Lwów 1993, str.122.

1994 r.

 1. Orłowicz W., Opiekun Z.: Wpływ warunków ulepszania cieplnego żeliwa sferoidalnego na wartość wskaźników kontroli ultradźwiękowej. 23 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczyrk 1994, str. 89-96.

1995 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ultradźwiękowa analiza procesów starzenia stopów kobaltu. I Krajowa Konferencja. Podstawy Fizyczne Badań Nieniszczących, Gliwice 1995, str. 76-82.
 2. Opiekun Z., Orłowicz W.: Utwardzanie laserowe odlewniczych stopów kobaltu. III Sympozjum. Wpływ obróbki laserowej na strukturę i właściwości materiałów. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Instytut Techniki WSP w Rzeszowie. Krasiczyn 1995, str. 125-131.
 3. Orłowicz W., Opiekun Z.: Odporność na zużycie elementów silnika spalinowego. cz. I. Zużycie elementów silnika. V Sympozjum. Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Systemów Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczych Samojezdnych. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia Transportu Ukrainy-Zachodnie Centrum we Lwowie. Rzeszów 1995, str. 169-175.
 4. Orłowicz W., Opiekun Z.: Możliwości kontroli spawanych odlewów żeliwnych. VII Konferencja Energetyków. Spawanie w Energetyce. Polskie Towarzystwo Spawalnicze oddział w Opolu, Zespół Elektrowni PAK S.A.. Ślesin 1995, str. 123-130.
 5. Opiekun Z., Orłowicz W.: Odporność na zużycie elementów silnika cz. II. V Sympozjum. Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Systemów Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczych Samojezdnych. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia Transportu Ukrainy-Zachodnie Centrum we Lwowie. Rzeszów 1995, str. 175-181.
 6. Opiekun Z., Orłowicz W.: Odporność na zużycie borowanych i azotowanych warstw dyfuzyjnych w warunkach tarcia suchego. Mechanik 1995, nr 4, str. 145-147.
 7. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ultrasonic detection of microstructure changes in cast iron. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 1995, t. 22, str. 9-16, ISSN 0167-8442

1996 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W.: Nieniszcząca kontrola naprawianych odlewów żeliwnych. Przegląd Spawalnictwa 1996, nr 7, str. 12-16, PL ISSN 0033-2364
 2. Orłowicz W., Opiekun Z.: Kontrola jakości ciekłego żeliwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 124. Mechanika z. 47. Rzeszów 1996, str. 136-139.
 3. Opiekun Z., Orłowicz W.: Kinetics of carbide transformation during ageing cast cobalt alloys. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 26,1996 pp. 77-85.
 4. Opiekun Z., Orłowicz W.: Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej stopów aluminium. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 28, 1996 pp. 135-143.
 5. Opiekun Z., Orłowicz W.: Sposób-utwardzania warstwy wierzchniej żeliwnych elementów silnika spalinowego. VII Konferencja Międzynarodowa. Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczych Samojezdnych. Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia Transportu Ukrainy – Zachodnie Centrum we Lwowie, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1996, str. 155-160.

1997 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W., Onyszkiewicz E.: Concentrated source of energy layer modification titanium. Solidification of Metals and Alloys, PAN, 32, 1997, pp. 179-185.
 2. Orłowicz W., Opiekun Z., Mróz M.: Nondestructive testing in cast iron production. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 32,1997 pp. 106-115.
 3. Orłowicz W., Opiekun Z., Trytek A.: Producing wear resistance layers on iron casting. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 33, 1997, pp. 160-166.
 4. Orłowicz W., Opiekun Z.: Influence of microstructure changes in cast iron on the ultrasonic longitudinal wave speed. II International Conference on Engineering and Functional Materials. Lwów 1997, pp. 269-270.
 5. Orłowicz W., Opiekun Z.: Nondestructive testing of the spheroidization process effects using flexible conduit method. Medzinarodna Konferencia TU Košice. Nove Smery v Vyrobnych Technologiach. Prešov 1997, pp. 216-221.
 6. Orłowicz W., Opiekun Z.: Wear resistance improvement of cast iron machine parts. Medzinarodna Konferencia TU Kosice. Nove Smery v Vyrobnych Technologiach. Prešov 1997, pp. 210-215.
 7. Opiekun Z., Orłowicz W., Patejuk A.: Ring of incandescent tubes ultrasonic investigation. Medzinárodná Vedecká Konferencia k 45. Wýročiu Zalożenia Strojnickej Fakulty TU Košice. Košice 1997, pp. 87-89.

1998 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W.: Budowa warstwy wierzchniej odlewniczych stopów kobaltu przetopionych strumieniem plazmy łuku elektrycznego. Przegląd Spawalnictwa nr 4, 1998, str. 10-12, PL ISSN 0033-2364
 2. Opiekun Z., Orłowicz W.: Quantitative phases investigation of zirconium and boron modified cobalt casting alloys. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 36, 1998, pp. 155-158.
 3. Orłowicz W., Opiekun Z., Trytek A.: Improvement in cast surface layer. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 36, 1998, pp. 281-286.
 4. Orłowicz W., Opiekun Z., Mróz M.: Repair by welding and nondestructive testing of iron castings. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 36, 1998, pp. 281-286.
 5. Orłowicz W., Opiekun Z., Mróz M.: Cast iron welding processes. ActaMetalurgica Slovaca.Košice, z. 2, 1998, pp. 292-295.
 6. Orłowicz W., Opiekun Z.: Metallurgical investigation on diesel engine head casting. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 38, 1998 pp. 97-102.
 7. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ultradźwiękowe diagnozowanie detali silników samochodowych. II Krajowa Konferencja „Kryminalistyka w Technice Samochodowej '98”, z. 1(2), 1998, str. 103-108.
 8. Opiekun Z., Orłowicz W.: Charakterystyka materiałowo-użytkowa pierścieni tłokowych silników samochodowych. II Krajowa Kursokonferencja „Kryminalistyka w Technice Samochodowej '98”, z. 1(2), 1998, str. 109-114.

1999 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W.: Nieniszczące metody wykrywania wad materiałowych w elementach pojazdu samochodowego. IV Krajowa konferencja Technika Samochodowa, Rzeszów, 1999, str.45-50.
 2. Orłowicz W., Opiekun Z.: Charakterystyka materiałowa wałków rozrządu silników spalinowych, Krajowa konferencja Technika Samochodowa, Rzeszów, 1999, 1(4), str. 51-54.
 3. Opiekun Z., Orłowicz W.: Material characteristic of automative engine piston rings. Commission of motorization. PAN. Vol 19, (115-122), 1999.
 4. Orłowicz W., Opiekun Z.: Non-destructive diagnostic investigation of automotive engine parts. Commission of motorization.PAN. Vol 19, (123-130), 1999.
 5. Opiekun Z.: Investigation of ageing process kinetics in respect to casting cobalt alloys, Acta Metallurgica Slovaca. No 2, 1999, pp. 458-461.
 6. Opieku n Z., Orłowicz W.: Kształtowanie warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych plazmą łuku elektrycznego, Przegląd Spawalnictwa, nr 6, 1999, s. 11-12, PL ISSN 0033-2364
 7. Orłowicz W., Opiekun Z., Trytek A.: Wear resistance slide bearings made from cast iron. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 39, 1999 pp. 183-189.
 8. Orłowicz W., Opiekun Z.: Manufacturing process for bucket conveyor sliding bearing. Solidification of Metals and Alloys, PAN, z. 40, 1999, pp. 263-268.

2000 r.

 1. Opiekun Z., "KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW", "Kształtowanie warstwy wierzchniej odlewów stopu kobaltu metodą GTAW", 2000,1,42,333-338
 2. Opiekun Z., "Mikrotwierdost kak pokazatiel izmienienij osnowy litych spławow kobalta", "Maszinostrojenie i technosfera na rubieżie XXI wieka", 2000,38-42

2001 r.

 1. Opiekun Z., "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA", "Korozja rur spawanych ze stali austenitycznej", 2001,LXXIII,4,8-14
 2. Opiekun Z., "Vlijanije bora na struktury litija haroprochnyh splavov kobalta", "Mashinostrojenije i Tehnosfera na Rubierie XXI vieka", 2001,2,74-77
 3. Opiekun Z., Liubimov V., "Formirovanije struktury povierhnistnoho sloja kobaltovyh splavov skoncetrovannym lukom energii", "Mashinostrojenije i Tehnosfera na Rubierie XXI vieka, Donieck", 2001,1,283-289

2002 r.

 1. Opiekun Z.: Wpliw objemnowo wmismy faz na szibkist poszirienija ultrazwukowych chwił w spławach kobaltu. MOM, KPI, Kijów, 3, 2002, 58-61.

2003 r.

 1. Opiekun Z., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ atmosfery ochronnej, parametrów nadtapiania i szybkiej krystalizacji w metodzie GTAW na geometrię warstwy wierzchniej odlewniczego stopu kobaltu", 2003,3,7,293-300
 2. Opiekun Z., Gut S., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Analiza fazowa modyfikowanego borem odlewniczego żarowytrzymałego stopu kobaltu", 2003,3,7,127-134
 3. Opiekun Z., Orłowicz A., "Odlewnicze żarowytrzymałe stopy kobaltu oraz uszlachetnianie ich warstwy wierzchniej plazmą łuku elektrycznego", "Seminarium: Nowoczesne materiały spawalne dla przemysłu energetycznego, lotniczego i chemicznego, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Wrzesień", 2003,1-11

2004 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz A., "BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH", "Kształtowanie struktury warstwy wierzchniej odlewów ze stopów kobaltu plazmą łuku elektrycznego", 2004,48,5,43-49
 2. Opiekun Z., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Identyfikacja faz w modyfikowanych cyrkonem żarowytrzymałych odlewniczych stopach kobaltu metodą Debeya-Scherrera", 2004,4,14,333-338
 3. Orłowicz A., Trytek A., Opiekun Z., Mróz M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Kształtowanie geometrii nadtopień odlewów ze stopu Al-8%Fe z zastosowaniem plazmy łuku elektrycznego", 2004,4,2/11,53-58
 4. Opiekun Z., Gut S., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Struktura warstwy wierzchniej odlewu ze stopu kobaltu kształtowana plazmą łuku elektrycznego", 2004,4,14,339-347
 5. Orłowicz A., Trytek A., Opiekun Z., Mróz M., "Geometria i struktura nadtopień odlewów ze stopu Al-8%Fe", "6. medzinarodna vedecka konferencia TRANSFER - Vyuzivanie novych Poznatkov v Strojarskej Praxi 15.09.-17.09. Trencin. Trencianska univerzita. Fakulta specialnej techniky.", 2004,355-360.

2005 r.

 1. Opiekun Z., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ parametrów nadtapiania na prędkość wzrostu ziarn w warstwach wierzchnich odlewów ze stopów kobaltu", 2005,5,15,292-297
 2. Opiekun Z., Orłowicz A., "INTERNATIONAL FACHZEITSCHRIFT METALL", "Build of multi-constituent PVD coating on elements of pressure casting die", 2005,59,1/2,27-29
 3. Opiekun Z., "Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych żarowytrzymałych odlewniczych stopów kobaltu", "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", 2005,1-117.
 4. Opiekun Z., "Struktura warstwy wierzchniej odlewu ze stopu kobaltu MAR-M509 kształtowana plazmą łuku elektrycznego", "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej" Częstochowa 2005", 2005,568-573.
 5. Opiekun Z., Trytek A., "Parametry cieplne i struktura warstwy wierzchniej nadtapianego odlewu ze stopu kobaltu MAR-M509", "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Progresywne technologie i materiały PRO-TECH-MA'05", Bezmiechowa, 28-30.06.", 2005,116-121.

2006 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz A., "RUDY I METALE NIEŻELAZNE", "Przebieg procesu pękania śrub kabłąkowych", 2006,51,10,585-589
 2. Opiekun Z., Kędzierski Z., "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA", "Wpływ mikrostruktury odlewów ze stopu kobaltu na charakter pękania podcza prób wysokotemperaturowego pełzania", 2006,XXVII,3 (151),724-729
 3. Opiekun Z., Orłowicz A., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ temperatury wygrzewania na udział faz pierwotnych w strukturze żarowytrzymałego odlewniczego stopu kobaltu", 2006,6,22,344-349
 4. Opiekun Z., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ gazu plazmotwórczego na ilośc ciepła przejętego przez nadtapiane powierzchniowo odlewy ze stopu MAR-M509", 2006,6,18 (1/2),401-406
 5. Opiekun Z., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Twardość i mikrostruktura nadtopionych powierzchniowo odlewów ze stopu konaltu MAR-M509", 2006,6,18 (1/2),407-412
 6. Opiekun Z., Orłowicz W.: Physical vapour deposition coatings on element of pressure casting dies, Surface Engineering, 2006, vol. 22, No 1, 69-72.

2007 r.

 1. Opiekun Z., "ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI", "Przemiany fazowe w odlewach z żarowytrzymałego stopu na osnowie kobaltu", 2007,27,1,77-86.
 2. Liubimov V., Opiekun Z., Bąk S., "ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING", "Geometrical product specifications heat-resistant cobalt cast alloy", 2007,7,1,113-116.
 3. Opiekun Z., "Analiza czynników technologicznych decydujących o strukturze i właściwościach odlewów ze stopów kobaltu przeznaczonych na elementy silników lotniczych", "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ", 2007,413,1-121.

2008 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz A., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Utwardzanie warstwy wierzchniej żeliwnych popychaczy plazmą łuku elektrycznego", 2008,16,156-159.
 2. Opiekun Z., Orłowicz A., Ratuszek W., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Oddziaływanie ciekłego stopu kobaltu MAR-M509 na powierzchnię wnęki wielowarstwowej formy ceramicznej", 2008,8,1,233-236.

2009 r.

 1. Opiekun Z., "RUDY I METALE NIEŻELAZNE", "Segregacja grawitacyjna w odlewach ze stopów Pb-Sb", 2009,54,8,478-483.
 2. Opiekun Z., Chruściel K., "ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING", "Structural studies of partial meltings of casting surfaces made of cobalt alloy MAR-M509", 2009,9,2,197-200.
 3. Orłowicz A., Mróz M., Trytek A., Opiekun Z., Tupaj M., "Sprawnośc cieplna i sprawnośc topienia procesu uszlachetniania odlewów ze stopu kobaltu", "11 th International Conference TECHNOLOGY 2009, Bratislava 9-10.09.2009", 2009,1,291-297.
 4. Orłowicz A., Trytek A., Opiekun Z., Mróz M., Mesko J., "Kształtowanie geometrii nadtopień odlewów ze stopu MAR-M509 z zastosowaniem plazmy łuku elektrycznego.", "XXXVII Medzinarodna konferencia a diskusne forum: ZVARANIE 2009. Sloveska zvaracska spolocnost. Taranska Lomnica, 04-06.11.200", 2009,148-153.
 5. Orłowicz A., Trytek A., Mróz M., Tupaj M., Opiekun Z., "Kształtowanie geometrii nadtopień odlewów ze stopu MAR-M509 z zastosowaniem metody GTAW", "11 th International Conference TECHNOLOGY 2009, Bratislava 9-10.09.2009", 2009,1,298-303.

2010 r.

 1. Opiekun Z., "OCHRONA PRZED KOROZJĄ", "Badanie przebiegu korozji stali austenitycznej chromowo-niklowej w ciekłej cynie w temperaturze 485-665oC przy obecności węgla i wodoru.", 2010,12,666-669.
 2. Opiekun Z., "ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING", "Residual stresses in a surface remelting of castings made of cobalt alloy MAR-M509 with a plasma generated in electric arc", 2010,1,199-202.
 3. Liubimov V., Opiekun Z., Puhowskij E., "ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING", "Interference of geometrical product specification caused by interaction of concetrated energy fluxes.", 2010,1,415-418.

2011 r.

 1. Opiekun Z.: Temperature influence of ceramic form on the structure of cobalt alloy MAR-M509 castings. t.24, s.23-33, 2011 SCIENCE PRESS, ACTA METALLURGICA SINICA, z.1

2012 r.

 1. Opiekun Z., Orłowicz W.: Hydrościerne zużycie łopatek wirników pomp pogłębiarek ssących, Tribologia, nr 1, 2012, 109-118, ISSN 0208-7774
 2. Opiekun Z., Pająk D.: Mikrostruktura i twardość powłokowej bariery cieplnej na odlewie żarowytrzymałego stopu na osnowie kobaltu, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 6, 2012, 374-377, ISSN 0035-9696
 3. Opiekun Z., Dec A.: Sprawność cieplna spawania metodą GTAW stali austenitycznej chromowo-niklowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, z. 84 (nr 2/2012), 27-37, ISSN 0209-2689

2013 r.

 1. Opiekun Z.: Mechanical Properties of Two Layers Thermal Barrier Coating Deposited on a Plate Made of Cobalt Alloy MAR-509 t.13/2013, s.131-134, 2013 KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.1
 2. Orłowicz A., Opiekun Z.: Korozja stali i żeliwa sferoidalnego ferrytycznego w ciekłej cynie. t. LIII, s.19-26,  INSTYTUT ODLEWNICTWA (IOD), PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA, z.3, 2013r.

2014 r.

 1. Opiekun Z.A., Orłowicz A.W., Kupiec B.: Corrosion of AISI 304L Austenitic Stainless Steel in Non-Stationary Aqueous HCl + NaCl Solution, Archives of Foundry Engineering, vol. 14, Special Issue 1/2014, ISSN 1897-3310, s.165- 168.
 2. Opiekun Z.: Martensite Content and  Mechanical Properties of Uniaxial Tension AlSI 304L Steel, Archives of Foundry Engineering, vol. 14, Special Issue 1/2014, ISSN 1897-3310, s. 151-154.
 3. Opiekun Z., Pająk D.:: Martensite Content of Cold-Worked AlSI 304L Chromium-Nickel Austenitic Steel, Archives of Foundry Engineering, vol. 14, Special Issue 1/2014, ISSN 1897-3310, s. 155-158.
 4. Opiekun Z., Trytek A.: Cohesion and Adhesion Interlayer of the Thermal Barrier Coatings Made of Cobalt Alloy MAR-M509, Archives of Foundry Engineering, vol. 14, Special Issue 1/2014, ISSN 1897-3310, s. 159-164.

2015 r.

 1. Opiekun Z., Kupiec B., Korenivskyi M.: Mikrostruktura dwuwarstwowej powłokowej bariery cieplnej na odlewie płytki ze stopu na osnowie kobaltu, s.161- 168, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt."Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych" Istebna 16-17.06.2015.
 2. Jędrusik A., Opiekun Z., Kupiec B., Korenivskyi M.: Wpływ obróbki cieplnej złączy spawanych cienkich blach ze stopu INCONEL 718 na ich właściwości mechaniczne, s.143- 150, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt."Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych" Istebna 16-17.06.2015.
 3. Opiekun Z., Kupiec B., Korenivskyi M.: Wpływ parametrów spawania metodą GTAW cienkich blach ze stali duplex na sprawność cieplną i strukturę nadtopień, s.151- 160, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt."Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych" Istebna 16-17.06.2015.
 4. Opiekun Z.: Mechanermal Properties of the Thermal Barrier Coatings Made of Cobalt Alloy Mar-M509, s.321-336, Published by InTech, Croatia, Superalloys edited by Mahmood Aliofkhazraei.

2016 r.

 1. Opiekun Z., Korzeniowski M., Kupiec B.: Technologia zgrzewania punktowego cienkich blach z żaroodpornych stopów na osnowie niklu, s.69- 80, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt."Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych"  Istebna 2015.
 2. Opiekun Z., Kupiec B., Korzeniowski M.: Analiza strukturalna złącza lutowanego węglików spiekanych ze stalą, s.81- 90, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt."Nowoczesne Zastosowania Technologii Spawalniczych" Istebna 2015.

2017 r.

 1. Opiekun Z., Kupiec B.: Technologia spawania blach z różnoimiennych stali, konferencja: Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych", 2017, Gliwice - Istebna: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s.333-344, ISBN/ISSN: 978-83-63605-25-4.
 2. Opiekun Z., Radoń M., Korzeniowski M.: Analiza strukturalna złączy spawanych niklu, konferencja:  Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych", 2017, Gliwice - Istebna: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s.253-262, ISBN/ISSN: 978-83-63605-25-4.
 3. Opiekun Z., Jacek M.: Struktura i właściwości mechaniczne powłoki TiAlN naniesiona metodą PVD na wyroby ze stali X37CrMoV5-1, konferencja: Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych", 2017, Gliwice - Istebna: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s.207-216, ISBN/ISSN: 978-83-63605-25-4

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję